Tama Csoport Adatvédelmi szabályzat
(Üzleti tevékenységek, marketing tevékenységek, ügyfélszolgálat és támogatás)

A Tama Csoport – mint nemzetközi vállalat – számára elsőrendű fontosságú az egyének adatai és személyes információi biztonságának védelme. Ebben az Adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban „Adatvédelmi szabályzat”) vagy („Szabályzat„) ismertetjük, hogy melyek azok az Önnel kapcsolatos információk, amelyeket adatkezelőként különféle Üzleti és/vagy Marketing tevékenységeink során, illetve az Ön részére nyújtott Ügyfélszolgálat és Támogatás részeként összegyűjthetünk (a továbbiakban: „Személyes adatok„). A Szabályzatban ismertetjük továbbá, hogy hogyan használjuk fel és adjuk tovább ezeket az információkat, és hogy milyen intézkedéseket teszünk a Személyes adatok védelme érdekében. A Szabályzatban bemutatjuk, hogy Önnek milyen választási lehetőségei és jogai vannak Személyes adatai gyűjtését és felhasználását illetően (lásd az alábbi 8. pontban).
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy e mellett a Szabályzat mellett bizonyos esetekben adatvédelmi nyilatkozatokat, adatvédelmi feltételeket vagy értesítéseket küldünk az Ön részére, amelyek a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részének minősülnek.

A félreértések elkerülése végett: a Tama Csoportot a Tama Plastic Industry és annak világszerte megtalálható leányvállalatai alkotják (a Szabályzatban a továbbiakban külön-külön és együttesen: „Tama” vagy „Társaságunk” vagy a „Tama Csoport”).
Ha az említett szervezetekre és internetes oldalainkra vonatkozó további információkra kíváncsi, kattintson az alábbi linkre: http://www.tama-hungary.hu/vilagmeretu-marketing/.
Ezt a Szabályzatot utoljára 2018. június 11-én frissítettük.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Az általunk nyújtott, (az alábbiakban meghatározásra kerülő) Szolgáltatástól függően az alábbi információkat gyűjtjük Önnel kapcsolatban:

 • Személyes adatok és kapcsolattartási adatok: kapcsolattartási adatok (pl. keresztnév, leánykori név, vezetéknév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám), a fiókba történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatok (pl. felhasználónevek és jelszavak, jelszó-emlékeztetők és hasonló biztonsági vagy egyéb azonosító információk), a látogatása során Önről és járművéről készült képfelvételek (pl. biztonsági kamerák által az irodánkban vagy telephelyünkön készített felvételek, illetve járművének az Ön által megadott forgalmi adatai).
 • Munkával kapcsolatos információk: Pl. az Ön munkáltatójaként és/vagy részlegeként az Ön munkahelyi beosztása, társaságunkhoz fűződő kapcsolatának jellege (pl. ügyfél, forgalmazó, beszállító), munkahelyi címe, munkahelyi telefonszáma és munkahelyi e-mail címe.
 • Pénzügyi adatok:fizetéssel kapcsolatos információk (pl. számlázási cím, levelezési cím, bankszámlaszám, hitel- vagy fizetési kártya száma és a fizetési móddal kapcsolatos egyéb adatok, beleértve az Ön részére és az Ön által kifizetett összegekre vonatkozó információkat és az Ön által igénybe vett Szolgáltatásainkkal kapcsolatos (az alábbiakban meghatározásra kerülő) egyéb adatokat;
 • Felhasználói profillal kapcsolatos adatok: c(az alábbiakban meghatározásra kerülő) Marketing tevékenységeinkkel és/vagy Ügyfélszolgálati és Támogató tevékenységeinkkel kapcsolatos hozzászólások, visszajelzések és az Öntől származó vagy általunk megszerzett egyéb információk. Az ilyen jellegű információk közé tartozhatnak a Tama az Ön által vagy az Ön részére megvásárolt termékeivel kapcsolatos adatok, a gépekre vonatkozó adatok (pl. a bálázó gép típusa és modellje), a bálázás időpontja stb.
 • Kommunikációval kapcsolatos preferenciák: az Ön preferenciái azzal kapcsolatban, hogy milyen módon szeretne marketing-információkat kapni Társaságunktól, illetve a kommunikációval kapcsolatos preferenciái (beleértve a használni kívánt nyelvet). Ezek közé az információk közé tartozhatnak az azokra a rendezvényekre vonatkozó információk, amelyekre Önt meghívtuk vagy amelyekre meghívást szeretne, amennyiben ezek az információk a szóban forgó rendezvények szervezését és lebonyolítását érintik.
 • Automatikusan gyűjtött információk: ide tartoznak az alábbiakra vonatkozó információk: i) az Ön eszközének az internetes kapcsolathoz használt Internet protokoll (IP) címe, ii) az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziószáma, időzóna beállításai, operációs rendszere és platformja; iii) az Ön látogatása Társaságunk (az alábbiakban meghatározásra kerülő) kommunikációs technológiájára, beleértve a teljes URL-címet, az Ön látogatói útvonalát, ahonnan a Weboldalainkra megérkezik, a Weboldalainkon és ahová onnan továbblép (a látogatás napját is időpontját is beleértve), a megtekintett vagy keresett szolgáltatásokat, az egyes oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, az egyes oldalakon eltöltött időket, az interakciókra vonatkozó információkat (pl. görgetések, kattintások és kurzormozgatás), valamint az oldalakról történő távozás módjait.

A Tama mobilalkalmazásainak használata során az Ön aktuális tartózkodási helyére vonatkozó információkat gyűjthetünk az Ön földrajzi helyzetének ismeretétől függő tartalmak vagy egyéb Szolgáltatások biztosítása érdekében. A földrajzi hellyel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához szükségünk van az Ön eszközének aktuális földrajzi (szélességi/ hosszúsági) koordinátáira.

Ezeknek a Személyes adatoknak a gyűjtését szervereinken sütik és más technológiák felhasználásával végezzük. A Tama által használt sütikkel és analitikai eszközökkel kapcsolatos további információkat erre a linkre kattintva találhatja meg.

Hogyan történik az információk gyűjtése?

Az Ön (közvetlenül Öntől vagy az alábbiakban ismertetett más forrásokból beszerzett) Személyes adatainak gyűjtésére az alábbi esetekben és az alábbi tevékenységek során kerülhet sor:

 • amikor Ön a Tama internetes oldalait („Weboldalak„), a Tama mobilalkalmazásait („Alkalmazások„), közösségimédia-fiókjait (többek között a Tama Facebook oldalát, YouTube csatornáját, Instagram fiókját, LinkedIn oldalát stb.) („Közösségimédia-oldalak„), vagy a Tamával kapcsolatos információkat biztosító, Szolgáltatásokat javasló vagy a Tamával való kommunikáció lehetőségét biztosító egyéb technológiákat („Kommunikációs technológiák„) használja.
 • amikor Ön a Kommunikációs technológiák segítségével vagy más módon részt vesz a Tama bármely kampányában, promóciós sorsolásán vagy egyéb marketing tevékenységében, Szolgáltatásában vagy a Tama által vagy a Tama megbízásából szervezett rendezvényen, beleértve minden olyan Szolgáltatást, amely kifejezett hivatkozást tartalmaz erre az Adatvédelmi szabályzata vagy az Adatvédelmi szabályzatra mutató linket tartalmaz („Marketingtevékenységek„);
 • amikor Ön a Kommunikációs technológiák segítségével vagy más módon tájékoztatást kér valamely Szolgáltatással kapcsolatban, valamely Szolgáltatást igényel vagy megrendel, felmérésben és/vagy terepen zajló kísérletben vesz részt, vagy felveszi a kapcsolatot Társaságunkkal, hogy valamely problémát bejelentsen és/vagy valamely szolgáltatást igényeljen termékeinkkel kapcsolatban („Ügyfélszolgálat és Támogatás„);
 • ha Ön vagy az Önt alkalmazó vagy az Önnel (mint tanácsadóval, szolgáltatóval, alvállalkozóval vagy egyéb közreműködővel) kapcsolatban álló szervezet bármely üzleti tevékenységet végez a Tamával kapcsolatban vagy üzleti kapcsolatban áll a Tamával („Üzleti tevékenységek„).

A jelen szabályzatban a fenti tevékenységek a továbbiakban együttesen és külön-külön mint “Szolgáltatások” szerepelnek.

A nem közvetlenül Öntől származó személyes adatok gyűjtésére az alábbi forrásokból kerülhet sor:

 • Az Ön szervezete vagy az Önnel kapcsolatban álló szervezet a munkával kapcsolatos (a fentiekben ismertetett) információk vonatkozásában.
 • Egyéb források, például olyan külső felek, amelyekkel Társaságunk szorosan együttműködik, beleértve többek között üzleti partnereinket (pl. eredeti készülékgyártók és azok forgalmazói), alvállalkozóinkat, amelyek a Tama részére műszaki, fizetéssel/beszedéssel/biztosítással kapcsolatos vagy kézbesítési/szállítási szolgáltatásokat nyújtanak, az analitikai szolgáltatókat és keresési információ szolgáltatókat;
 • Kormányzati szervezetek, szabályozó hatóságok, bíróságok vagy egyéb hasonló szervezetek;
 • A Társaságunk által működtetett és az Ön által igénybe vett Kommunikációs technológiák, beleértve a weboldalakat vagy alkalmazásokat;
 • Közösségimédia-oldalak olyan esetekben, amikor Ön a Szolgáltatás részére egy vagy több hálózaton engedélyezi az adataihoz való hozzáférést, többek között beépülő modulok, pl. YouTube, Google+, Pinterest és a Facebook, Inc. Like gombja segítségével annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük szolgáltatásunkat az Ön számára.

A közösségi média oldalak által használt beépülő modulokkal kapcsolatos részletesebb információkat erre a linkre kattintva találhatja meg.

 • Amikor Ön az alkalmazásunkat használja, bizonyos termékek az Ön földrajzi helyzetének megfelelő személyre szabása érdekében a helyzet meghatározásában közreműködő szolgáltatók;

A Szolgáltatás a Tama tulajdonában és kezelésében van, és a Tama az Ön által vagy az Ön nevében megadott, illetve a Tama által vagy a Tama megbízásából bármely személy által a szolgáltatásnyújtás érdekében gyűjtött Személyes adatok elsődleges adatkezelője abban az értelemben, ahogyan az „adatkezelő” kifejezést az adatvédelmi jogszabályok meghatározzák.

Hogyan használjuk fel az ön adatait:

A Személyes adatok kezelését az alábbi célokból végezzük, és az adatkezelés jogalapja a következő lehet. Az adatgyűjtés során szükség szerint jelezzük, hogy a Személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződésen alapuló kötelezettség, és hogy köteles-e megadni Személyes adatait, illetve tájékoztatunk az adatközlés elmaradásából eredő következményekről.

Cél/Tevékenység Az adatkezelés jogalapja
Az Ügyfélszolgálat és Támogatás – amelybe beletartozik az igényelt termékek és Szolgáltatás biztosítása, többek között a termék kiszállítása, karbantartása, az ügyfél és terméktámogatás (a szavatossági szolgáltatást is beleértve), valamint Kommunikációs technológiáink igénybevétele. (1) Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések; (2) a Társaságunkra vonatkozó jogi vagy törvényi kötelezettségnek való megfelelés (pl. termékbiztonság; visszahívás); (3) az adatkezelésre a Tama Csoport az ügyfélszolgálati tevékenységgel, termék- és ügyféltámogatás nyújtásával, a meglévő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák azonosításával és meghatározásával, termékeink és szolgáltatásaink használatának tanulmányozásával, hirdetéseink hatékonyságának elemzésével, kutatások folytatásával, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésével, új termékek és szolgáltatások kifejlesztésével, képzések és egyéb oktatási rendezvények lebonyolításával és a termékfrissítésekre és fejlesztésekre vonatkozó lényeges információk közlésével kapcsolatos jogos érdekei miatt van szükség (amennyiben a szóban forgó jogos érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai); vagy (4) az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával kerül sor.
Marketingtevékenységek, többek között a Tama termékeire és/vagy szolgáltatásaira vonatkozó közlemények és ajánlatok, az Ön érdekein, személyes és üzleti tulajdonságain és földrajzi helyzetén alapuló ajánlatokat is beleértve. A szóban forgó közleményeket e-mailben, postai úton, online (beleértve az Ön személyére szabott hirdetéseket és tartalmakat), Közösségi média platformokon, szöveges üzenetben, önállóan megnyíló értesítésekben és egyéb módokon juttathatjuk el az Ön részére. (1) A Tama Csoport marketing tevékenységgel, a potenciális ügyfélkör meghatározásával, új ügyfelek szerzésével, az ajánlatok személyre szabása érdekében az ügyfelek preferenciáinak megismerésével és a (potenciális) ügyfelek igényeinek megfelelő termékek és szolgáltatások kínálatával kapcsolatos jogos érdekei (amennyiben a szóban forgó jogos érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai); vagy (2) az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával kerül sor.
Marketingtevékenységek, többek között versenyek és/vagy kampányok és egyéb promóciós események lebonyolítása, amelyekre Ön feliratkozik vagy amelyekbe benevez, pl. a Tama telephelyein tett látogatások megszervezése és lebonyolítása, illetve termékbemutatókon és szakmai kiállításokon való részvétel. (1) Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések; (2) az adatkezelésre a Tama Csoport marketing tevékenységgel, a potenciális ügyfélkör meghatározásával, illetve (potenciális) ügyfelek kiszolgálásával és megszerzésével kapcsolatos jogos érdekei miatt van szükség (amennyiben a szóban forgó jogos érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai); vagy (3) az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával kerül sor.
Marketingtevékenységek és különösen az Ön számára potenciálisan érdekes egyéb információk, pl. hirdetmények, emlékeztetők, termékfejlesztésekre és műszaki szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók biztosítása; a Tamával kapcsolatos hírek; a Crop Professional’s Association (CPA) szakmai folyóiratai vagy hírlevelei; valamint termékkatalógusok; (1) Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések; (2) az adatkezelésre a Tama Csoport marketing tevékenységgel, a potenciális ügyfélkör meghatározásával, új ügyfelek szerzésével és a (potenciális) ügyfelek kiszolgálásával és az őket érintő hírek, pl. termékfrissítések és termékfejlesztések, illetve a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb információk eljuttatásával kapcsolatos jogos érdekei miatt van szükség (amennyiben a szóban forgó jogos érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai); vagy (3) az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával kerül sor.
A Tama Csoport mindennapi tevékenységének irányításával kapcsolatos üzleti tevékenységek, az üzleti jelentésekkel és a vállalatirányítással kapcsolatos adatelemzés (beleértve az ellenőrzéseket, a jogszabályi megfelelés ellenőrzését és egyéb kockázatkezelési tevékenységeket, többek között a biztosítások megkötését). (1) a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek; vagy (2) a Tama Csoport a csoport mindennapi tevékenységének irányításával és működtetésével, a Tama pénzügyeinek irányításával, a Tamát érintő kockázatok kezelésével, valamint különféle vállalati ügyletekkel – pl. eszközök átruházása vagy más vállalatok felvásárlás vagy összeolvadás révén történő megszerzése – kapcsolatos jogos érdekei miatt van szükség az adatkezelésre.
A jogszabályoknak való megfelelés és/vagy az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés érdekében végrehajtott eljárások; valamint törvényes jogok alapítása, gyakorlása és védelme. (1) a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés; vagy (2) a Tama Csoport a csoport mindennapi tevékenységének irányításával és működtetésével, a Társaság pénzügyi tevékenységének irányításával, a Társaságot érintő kockázatok kezelésével, a vállalatirányítással és az információk kezelésével, valamint az EU-n kívüli jogszabályoknak, illetve a Tama Csoport működése szerinti országok jogszabályainak való megfeleléssel kapcsolatos jogos érdekei miatt van szükség az adatkezelésre (amennyiben az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül ezeket a jogos érdekeket).

Az Önre vonatkozó információk megosztása

Az alábbi személyekkel oszthatjuk meg az Ön Személyes adatait:

 • A saját csoportunkhoz tartozó vállalatokkal: A Tama Csoporthoz tartozó bármely társaság, amely a jelen Szabályzat értelmében a személyes adatok kezelését támogatja
 • Alkalmas harmadik személyek: olyan külső felek, amelyek támogatják Társaságunkat az általunk kínált Szolgáltatások és termékek biztosításában: többek között a Tama részére műszaki, fizetéssel, beszedéssel, biztosítással, illetve kézbesítési/ szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos támogatást nyújtó alvállalkozók; keresési információs szolgáltatók, megbízottak és képviselők; Társaságunk könyvvizsgálói, jogi és egyéb szakmai tanácsadói, valamint üzleti partnerei (pl. eredeti készülékgyártók és azok forgalmazói); mindegyik esetben megfelelő jogalappal, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak és a törvény által előírt bármely más megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedésnek megfelelően.
 • Kommunikációs technológiáink használatával kapcsolatban gyűjtött információk: analitikai és keresőmotor-szolgáltatók, amelyek segítséget nyújtanak Társaságunknak weboldalaink és alkalmazásaink fejlesztéséhez és optimalizálásához, mindegyik esetben megfelelő jogalappal, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak és a törvény által előírt bármely más megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedésnek megfelelően.
 • Az Ön Személyes adatait abban az esetben is továbbadhatjuk, ha jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy az adatok továbbadására bármely vonatkozó jogszabálynak való megfelelés érdekében van szükség, beleértve a csalások és más bűncselekmények megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségünket vagy annak szükségességét, illetve az olyan eseteket, amikor úgy ítéljük meg, hogy a szóban forgó intézkedésre a Tama jogai, vagyona vagy biztonsága, illetve felhasználóink, alkalmazottaink vagy más személyek megóvása és védelme érdekében van szükség.
 • Tájékoztatjuk, hogy előfordulhat, hogy az Ön által megadott személyes adatokat, más országokban működő külső felekhez továbbítjuk. A fenti intézkedésre kerülhet sor például abban az esetben, ha Társaságunk egy vagy több szervere bármely időpontban az Európai Gazdasági Térség („EGT„) területén kívüli országban található, illetve egy vagy több szolgáltatónk vagy leányvállalatunk az EGT területén kívüli országban található: az adatok tárolása érdekében, annak érdekében, hogy az Ön részére termékeket vagy szolgáltatásokat biztosíthassunk és teljesíthessük az Önnel kötött szerződésünket; vállalatcsoportunk tevékenységének megkönnyítése érdekében, amennyiben ehhez jogos érdekünk fűződik, és amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az Ön jogai nem írják felül ezeket az érdekeket. Ebbe a körbe tartozhatnak többek között a megrendelések teljesítésével, a fizetési adatok feldolgozásával és a támogató szolgáltatások biztosításával kapcsolatos információk. Amennyiben az Ön adatait országhatárokon túl továbbítjuk, minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az Ön személyes adatait megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik, pl. oly módon, hogy az Ön adatait az EGT tagállamokéval elismerten azonos szintű védelmet biztosító országokba továbbítjuk, továbbá biztosítjuk, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelik.

Adatmegőrzés:

Az Ön Személyes adatait kizárólag annyi ideig őrizzük meg, amennyi ahhoz szükséges, hogy eleget tegyünk azoknak a céloknak, amelyekre az adatokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, számviteli vagy beszámolási kötelezettségnek való megfelelést.
A Személyes adatok megőrzése megfelelő időtartamának meghatározásához figyelembe vesszük a Személyes adatok mennyiségét, jellegét és különleges voltát, az Ön adatai illetéktelen felhasználásából vagy továbbadásából származó károk lehetséges kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy el lehet-e érni ezeket a célokat más módszerekkel, valamint a vonatkozó jogi előírásokat.
A Személyes adatok különböző vonatkozásaival kapcsolatban az adatmegőrzési időszakokra vonatkozó részletes információkat az alábbi címeken igényelheti Társaságunktól.
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy Személyes adatait anonimizáljuk (annak érdekében, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani) kutatási vagy statisztikai célokra, amely esetben a szóban forgó adatokat az Ön értesítése nélkül határozatlan ideig felhasználhatjuk.

Adatbiztonság:

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében hogy megakadályozzuk Személyes adatainak véletlen elvesztését, azok illetéktelen felhasználását, módosítását, továbbadását, illetve az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést. Például az Ön által Társaságunk részére megadott valamennyi adatot biztonságos szervereken tároljuk.
A Személyes adataihoz való hozzáférést továbbá azokra az alkalmazottainkra, megbízottainkra, alvállalkozóinkra és egyéb harmadik személyekre korlátozzuk, akiknek az adatokhoz való hozzáférésre üzleti tevékenységünk érdekében szükségünk van. A fentiekben felsorolt személyek az ön Személyes adatait kizárólag saját utasításainknak megfelelően kezelik, titoktartási kötelezettségüknek megfelelően.
Különféle eljárásokat vezettünk be a Személyes adatokhoz való bármilyen illetéktelen hozzáférés kezelésére, és minden esetben tájékoztatjuk Önt, illetve az illetékes szabályozó szervet az adatok illetéktelen felhasználásáról, amikor ezt törvényi kötelezettség írja elő Társaságunk számára.
Amennyiben jelszót adtunk Önnek (illetve Ön jelszót választott), amellyel Alkalmazásaink bizonyos részeihez hozzáférhet, az Ön felelőssége, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy jelszavát ne ossza meg senkivel.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Interneten történő információtovábbítás sohasem lehet teljesen biztonságos. Annak ellenére, hogy mindent elkövetünk Személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a Weboldalainkra vagy Alkalmazásainkra továbbított adatok biztonságát, tehát az adattovábbításra minden esetben az Ön kockázatára kerül sor. Mihelyt megkaptuk az Ön adatait, szigorú biztonsági eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

Gyermekek adatainak védelme:

Gyermekek körében nem végzünk szándékos adatgyűjtést.

Az Ön jogai:

Önt a Személyes adataival kapcsolatban bizonyos körülmények között az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférési jog: jogosult másolatot kapni a Társaságunk kezelésében lévő Személyes adatairól. A Személyes adatokkal vagy azok bármely részével kapcsolatos tájékoztatásra, az adatok javítására vagy törlésére;
 • A helyesbítés joga: a Társaságunk kezelésében lévő Személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, valamint tiltakozni Személyes adatai további kezelése ellen, beleértve a bármely Marketing tevékenység elleni tiltakozás jogát is;
 • A korlátozás joga: jogosult kérni, hogy korlátozzuk Személyes adatainak vagy azok bármely részének kezelését;
 • Az adathordozáshoz való jog: jogosult kérni, hogy az Ön által megadott Személyes adatokat meghatározott külső félhez továbbítsák.
 • A törléshez való jog: Bármikor úgy dönthet, hogy a továbbiakban nem engedélyezi Társaságunk számára a földrajzi helyzetére vonatkozó adatokhoz való hozzáférést a megfelelő jelölő négyzet (az utasítások szerinti) megjelölésével, illetve a jelölés eltávolításával, a leiratkozáshoz rendelkezésre álló különféle mechanizmusok (pl. „Leiratkozás”) vagy az Ön által kapott üzenetekben található egyéb eszközök segítségével, illetve a Társaságunkhoz megküldött értesítéssel. Fenntartjuk a jogot arra, hogy szükség esetén tájékoztassuk Önt a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról és módosításokról.
 • Az Ön hozzájárulásának visszavonása: Amennyiben Személyes adatainak a Társaságunk által történő kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, Önnek jogában áll a hozzájárulását a Társaságunkhoz megküldött értesítéssel mindenfajta a negatív következmény nélkül bármikor visszavonni. A marketing tevékenységünkkel kapcsolatos preferenciáit is bármikor módosíthatja.

A fentiekben felsorolt jogait együttesen vagy külön-külön bármikor gyakorolhatja az alábbi címre megküldött értesítéssel: .

Előfordulhat, hogy bizonyos információkat kérünk Öntől, amelyek segítenek az Ön személyazonosságának ellenőrzésében, és biztosítják a saját Személyes adataihoz való hozzáférés joga (illetve az Önt megillető bármely egyéb jog) gyakorlását. Ez egy biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy a Személyes adatokhoz ne férhessenek hozzá megfelelő jogosultsággal nem rendelkező személyek. Előfordulhat továbbá, hogy a kérésével kapcsolatban további adatokat kérünk Öntől annak érdekében, hogy kérésének hamarabb eleget tehessünk.

Próbálunk minden jogos igénynek egy hónapon belül eleget tenni. Esetenként előfordulhat, hogy egy hónapnál hosszabb ideig tart valamely kérés teljesítése olyan esetekben, amikor a kérés különösen összetett, vagy több kérésről van szó. Ilyen esetekben folyamatosan tájékoztatjuk Önt az ezzel kapcsolatos fejleményekről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben kérését vagy aggályát Társaságunk nem kezelte megfelelően, jogában áll panasszal élni a felügyeleti hatóság felé. Különösen a lakóhelye vagy munkahelye szerinti tagállam, vagy az azon hely szerint illetékes tagállam felügyeleti hatósága felé, ahol a panasz tárgyát képező probléma felmerült.

A tiltakozás joga: Jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos kényszerítő erejű jogos okok miatt tiltakozni az Önre vonatkozó Személyes adatok kezelése ellen, kivéve azokat az eseteket, amikor a jogszabályok az adatkezelést kifejezetten előírják. A fentieken túl jogában áll tiltakozni adatainak kezelése ellen abban az esetben is, ha az adatgyűjtés közvetlen üzletszerzési céllal történik.

Hol tároljuk az Ön Személyes adatait?

Az Önnel kapcsolatos, általunk kezelt Személyes adatokat az Ön országának határain kívül, európai polgárok esetén az Európai Gazdasági Térség („EGT„) területén kívül eső helyre is továbbíthatjuk, illetve ilyen helyeken is tárolhatjuk, és előfordulhat, hogy a szóban forgó területre nem egyenértékű adatvédelmi törvények vonatkoznak. Előfordulhat, hogy a Személyes adatok kezelését az EGT területén kívül élő személyek végzik Társaságunk vagy a Társaságunk részére szolgáltatásokat nyújtó külső fél megbízásából.

Kapcsolat:

A jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozó bármely kérdéssel vagy a Személyes adataihoz való hozzáférésre, illetve Személyes adatai módosítására vonatkozó kérésével a címre írjon.

Módosítások:

Tájékoztatjuk, hogy ezt az Adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk. A jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogait semmiképpen sem korlátozzuk az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Az Adatvédelmi szabályzat bármely módosítását Weboldalainkon közzétesszük, továbbá amennyiben lényeges módosításokról van szó, ennél feltűnőbb módon tájékoztatjuk Önt

AMENNYIBEN TOVÁBB HASZNÁLJA A TAMA WEBOLDALAIT, ALKALMAZÁSAIT VAGY MÁS SZOLGÁLTATÁSAIT, EZZEL ELFOGADJA A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAKAT.